Сталінська індустріалізація України

05.12.2015 16:04

Після зміцнення своєї влади більшовики розпочали докорінну пе­ребудову країни, що отримала назву «радянська модернізація».

Складові радянської модернізації України: індустріалізація, колек­тивізація, масові репресії, «культурна революція».

У грудні 1925 р. відбувся XIV з'їзд ВКП(б), який проголосив курс на індустріалізацію СРСР. Наступний, XV з'їзд, у 1927 р. визнав пріори тет державного плану над ринком, що означало згортання непу і зни­щення товарно-грошових відносин. На думку Сталіна, плани повин­ні були мати не прогнозуючий, а директивний характер, тобто бути обов'язковими для виконання. Передбачалося досягти 19 % щоріч­ного приросту промислової продукції, а в 1929 р. XVI конференція ВКП(б) затвердила ще вищі темпи розвитку. Противники надзвичай­них заходів і штурмівщини — М. Бухарін, О. Риков, М. Томський та інші — були оголошені «правим ухилом» і під час «чистки» партії виключені з її лав. На основі показників першого п'ятирічного плану на 1928/29—1932/33 рр. відповідно були розроблені плани економічного розвитку України, затверджені XI Всеукраїнським з'їздом Рад.

Натиснути на зображенні для перегляду

 

Назад

Контакт

сайт вчителя історії

© 2015 Усі права захищені.

cтворити безкоштовний сайтWebnode